speaker-info

Lukáš Kakalejčík

Online marketing konzultant GrowthPro

Mám niekoľko rokov skúseností v marketingu z rôznych typov organizácií – od začínajúcich startupov, cez korporácie, až po štátne inštitúcie a neziskové organizácie. Momentálne pôsobím ako manažér online marketingu v spoločnosti VSE/innogy. Zároveň rozbieham vlastnú spoločnosť GrowthPro, ktorá sa primárne zaoberá konzultáciami v oblasti marketingu. Okrem marketingu sa venujem aj inovatívnym podnikateľským myšlienkam, pričom pracujem na niekoľkých vlastných projektoch. Ako príklad uvádzam systém bezpečných železničných priecestí s názvom Erriate, ktorý sa dostal do slovenského finále globálnej súťaže Chivas Venture 2018. Okrem toho som v minulom roku obdržal doktorát v oblasti financií so zameraním na digitálnu analýzu, pričom som doteraz odpublikoval takmer 30 vedeckých štúdií na rôzne témy týkajúce sa marketingu. Navyše pôsobím ako konzultant pre Slovak Business Agency v oblasti online podnikania a marketingu.

Moje prednášky

Sebaklamy marketingu – zaužívané „pravdy“ rečou dát

„Tvoja firma bude rásť vďaka vernosti zákazníkov“, „Negatívne referencie pokazia meno tvojej značke“, „Offline reklama zanikne“, „Online reklama je interaktívna forma marketingu“. To sú niektoré zo sebaklamov, ktoré sa uchytili v kruhoch marketérov, pričom niektorým z nich slepo veríme už dlhé roky. Cieľom tejto prednášky je ponúknuť vám pohľad na všeobecne akceptované „pravdy“ rečou dát […]

Inšpirácia Motivácia
Čítať viac