speaker-info

Lukáš Kakalejčík

Online marketing konzultant GrowthPro

Mám niekoľko rokov skúseností v marketingu z rôznych typov organizácií – od začínajúcich startupov, cez korporácie, až po štátne inštitúcie a neziskové organizácie. Momentálne pôsobím ako manažér online marketingu v spoločnosti VSE/innogy. Zároveň rozbieham vlastnú spoločnosť GrowthPro, ktorá sa primárne zaoberá konzultáciami v oblasti marketingu. Okrem marketingu sa venujem aj inovatívnym podnikateľským myšlienkam, pričom pracujem na niekoľkých vlastných projektoch. Ako príklad uvádzam systém bezpečných železničných priecestí s názvom Erriate, ktorý sa dostal do slovenského finále globálnej súťaže Chivas Venture 2018. Okrem toho som v minulom roku obdržal doktorát v oblasti financií so zameraním na digitálnu analýzu, pričom som doteraz odpublikoval takmer 30 vedeckých štúdií na rôzne témy týkajúce sa marketingu. Navyše pôsobím ako konzultant pre Slovak Business Agency v oblasti online podnikania a marketingu.

Moje prednášky