speaker-info

Lucia Štasselová

Námestníčka primátora hlavného mesta Bratislava pre oblasť sociálnych vecí a rozvoj dostupného nájomného bývania

Lucia Štasselová vyštudovala fakultu architektury na Slovenskej technickej univerzite. Je vyškolená projektová a marketingová manažérka.

Bola spoluzakladateľkou a 15 rokov výkonnou riaditeľkou Nadácie pre deti Slovenska. Bola predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, pracovala v RTVS ako manažérka pre neziskové projekty, venovala sa poradenstvu v oblasti fundraisingu, pracovala ako fundraiserka pre Saleziánov Don Bosca. Bola tiež riaditeľkou Nadácie Pomoc druhému, ktorá pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou a ich rodinám integrovať sa do spoločnosti.

Je členka predsedníctva Slovenského centra fundraisingu. Založila a je členka Kolégia pamäti národa pri občianskom združení Post Bellum. Od roku 2014 pôsobí v komunálnej politike, je poslankyňa v Ružinove aj v hlavnom meste za Ružinov. V roku 2018 bola druhýkrát zvolená do mestského zastupiteľstva Bratislavy, stala sa námestníčkou primátora pre oblasť sociálnych vecí a rozvoj dostupného nájomného bývania. Hovorí troma svetovými jazykmi.

Moje prednášky