speaker-info

Lenka Iľanovská

Managing Partner v getCLIENTS

Po viac ako dekáde riadenia neziskových organizácií sa pustila do podnikania. Svoje skúsenosti a zručnosti si rozširovala aj v korporátnom svete, a to prácou na zaujímavých HR projektoch. Viac ako desať rokov viedla viaceré neziskové organizácie, z toho šesť rokov bolo vo Fóre donorov. V AT&T GNS pracovala ako manažérka strategického rozvoja a prispela k tvorbe takmer 400 nových pozícií, viedla nábor nových zamestnancov, ich zaučenie a následnú stabilizáciu centra. HR skúsenosti, ktoré nabrala v Microsoft Slovakia, sú veľmi inšpiratívne. Už viac ako sedem rokov je jej prioritou vlastná firma a jej klienti. ​

Moje prednášky