speaker-info

Kristína Kertészová

Marketingová manažérka spoločnosti GlobalLogic

Kristína je marketingovou manažérkou v spoločnosti GlobalLogic na Slovensku.
Po štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach pôsobila na viacerých pozíciách v oblasti komunikácie, PR a marketingu a to v rôznych odvetviach od akademických inštitúcií až po korporátny IT sektor. Bola tiež riaditeľkou najväčšieho IT klastra na Slovensku.
Verejné vystupovanie je súčasťou jej práce už 15 rokov a stalo sa, celkom prirodzene, jej koníčkom. Verí, že nič nie je nemožné a tento prístup sa snaží prenášať na tých, ktorým s prípravou ich prejavov či vystúpení na verejnosti pomáha.

Moje prednášky