speaker-info

Kamil Aujeský

Orange Slovensko

Kamil Aujesky pracuje ako Online Advertising Coordinator pre Orange Slovensko. Okrem toho je Google Partners Trainer, čo znamená, že ako jeden z pätnástich ľudí na Slovensku má na starosti vzdelávanie jednotlivcov a firmy v oblasti digitálneho marketingu. Okrem týchto aktivít pravidelne organizuje Digitálny Štvrtok, točí Marketing Backstage a venuje sa ďalším projektom a konzultáciám v rámci digitálneho marketingu.

Moje prednášky