speaker-info

Kamil Aujeský

Google Certified Trainer pre YouTube

Kamil Aujesky pracuje ako Google Certified Trainer pre YouTube.

Moje prednášky