speaker-info

Jaroslava Lukačovičová

poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie

Je dlhoročnou podnikateľkou v oblasti účtovníctva a daní a bojovníčkou za menej byrokracie spojenej s podnikaním a zamestnávaním. Pracuje ako poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.

Moje prednášky