speaker-info

Jaroslav Vokoun

Ekonóm pôsobiaci na Ekonomickom ústave SAV

Zameriava sa na tému konkurencieschopnosti, kde základným pilierom je rozvoj znalostnej spoločnosti. Pre napredovanie je dôležité mať rozvojový potenciál a zužitkovať ho. Bratislava je v rámci Slovenska centrom vlády, vzdelania, výskumu a sústreďujú sa tu mnohé významné firmy. Takýto potenciál prirodzene formuje ambície mesta. Pre rozvoj je kľúčové, aby mesto bolo príťažlivé pre talentovaných ľudí, ktorí budú tvorivo a kompetentne riešiť súčasné a budúce výzvy.

Moje prednášky