speaker-info

Ján Roháč

Ekopolis

V Nadácii Ekopolis mám na starosti programy pre rozvoj udržateľnej, najmä nemotorovej dopravy – bicyklovanie a chôdza. Snažíme sa pomôcť organizáciám, ktoré presadzujú vo svojich mestách a krajoch bicyklovanie a udržateľné módy dopravy, sprostredkovať výmenu informácií a skúseností a obhajovať záujmy bicyklovania na národnej úrovni.

Moje prednášky