speaker-info

Jan Biroš

Microsoft

Jan Biroš sa už 5 rokov aktívne venuje produktovému a technickému školeniu. Ako milovník inovácií v IT sa ich snaží prepojiť s bežným životom tak, aby slúžili človeku – a nie naopak. Aj o tom bude jeho prednáška venovaná modernému kancelárskemu softwaru Microsoft Office.

Moje prednášky