speaker-info

Ivana Molnárová

CEO Profesia, spol. s r.o.

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity pracovala v rodinnej firme Anyhel v Humennom. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako Sales Representative a po zmene viacerých pozícií od mája 2008 riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia.

Moje prednášky

Otvorenie Profesia days

Hlavné pódium

Mgr. Ivana Molnárová – CEO, Profesia spol. s.r.o., Ing. Jaroslav Polaček – primátor mesta Košice, Ing. Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. – rektor Technickej univerzity v Košiciach, Prof. doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. – prorektor pre stratégiu a marketing

Práca
Čítať viac