speaker-info

Ivan Švejna

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ivan Švejna vyštudoval zahraničný obchod na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave a medzinárodné právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdií absolvoval viacero štipendijných pobytov v zahraničných inštitúciách – Bank of England, Deutsche Bundesbank, World Bank. V súčasnosti zastáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od roku 2016. V rokoch 1993 až 1996 bol ekonomickým poradcom primátora hlavného mesta SR. Neskôr radil prezidentovi Fondu národného majetku SR a bol finančným poradcom viacerých investičných spoločností. V rokoch 2002 až 2003 pôsobil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ako generálny riaditeľ sekcie sociálneho poistenia.

Moje prednášky