Ing. Štefan Džačko

Vedúci odboru obchodné služby, Východosleovenská distribučná, a.s.

Štefan Džačko pôsobí viac ako 16 rokov v oblasti elektro – energetiky a v spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. ktorá je regionálnym distribútorom elektriny na území východného Slovenska. Posledných 8 rokov strávil na manažérskych pozíciách so zodpovednosťou za oblasti smart technológií a rozvoja obchodných činností spoločnosti. Bol priamo zodpovedný za úspešné implementovanie inteligentných meracích systémov vo VSD. Aktuálne pôsobí vo vedení externých obchodných služieb spoločnosti VSD pre priemyselných zákazníkov aj samosprávy.

Moje prednášky