Ing. Mikuláš Čečko

Head of Digital Hub, DT ITS Slovakia s.r.o.

Mikuláš vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Košiciach. Počas štúdií i po ich skončení sa venoval poradenstvu a manažmentu vlastných projektov. V súčasnosti pracuje už 9-tym rokom ako manažér v spoločnosti DT ITS Slovakia a na starosti ma rozvoj nového unitu, zameraného a aplikačný vývoj.

Moje prednášky

Reskilling & Upskilling

Skill Lab
Motivácia Soft skills Technologické zručnosti
Čítať viac