speaker-info

Marián Valentovič

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Moje prednášky