Ing. Jakub Kubík

Strategy & Business Development Schaeffler Kysuce

Ing Jakub Kubík je vyštudovaný strojný inžinier, ktorý je s koncernom Schaeffler úzko spätý už od študentských čias, celkovo viac ako 12 rokov. Svoje pôsobenie v podniku Schaeffler Kysuce začal ako Young Engineer, neskôr ako aplikačný inžinier kolesových ložísk a aktuálne je zodpovedný za stratégiu a rozvoj oddelenia výskumu a vývoja. Od začiatku preferuje moderný prístup k procesom a vystupovaniu. V roku 2019 bol súčasťou tímu, ktorý svojou odhodlanosťou a správnou stratégiou získal partnerstvo s divíziou E-Mobility a vďaka tomuto partnerstvu sa začalo s budovaním jedného z najkomplexnejších výskumno-vývojových centier na Slovensku práve v Kysuckom Novom Meste. Získavanie špecializovaného personálu, budovanie kompetencií, ale aj nových priestorov pre budúcich zamestnancov je jeho každodennou výzvou. Profesionalita a otvorenosť sú vlastnosti, ktoré si cení a snaží sa ich sám dosahovať.

Moje prednášky