speaker-info

Igor Kočiš

GA Drilling

Igor Kočiš je CEO a spoluzakladateľom slovenskej spoločnosti GA Drilling, ktorá vyvíja prelomovú technológiu PLASMABIT s globálnou ambíciou na zmenu energetického mixu. V minulosti založil a viedol technologickú firmu ARDACO. Aktuálne je zaradený k TOP 100 inovátorom v strednej Európe.

Moje prednášky