speaker-info

Gabriela Podmaková

Projektová manažérka v Bratislavskom dobrovoľníckom centre

Dobrovoľníctvu sa venuje už od základnej školy, pričom zažila, ako to s dobrovoľníkmi môže, ale aj nemusí fungovať. Aktuálne pracuje v Bratislavskom dobrovoľníckom centre (BDC), ktoré prepája organizácie a dobrovoľníkov.

BDC komunikuje s dobrovoľníkmi a organizáciami a vzdeláva ich. Podporuje a oceňuje dobrovoľníkov a ich koordinátorov, vytvára nové dobrovoľnícke programy, spolupracuje s firmami a školami. A hlavne posúva latku dobrovoľníctva stále vyššie.

Moje prednášky