speaker-info

Denisa Rášová

Koordinátorka pre vznikajúcu platformu pre obehové hospodárstvo na Slovensku

Denisa Rášová sa venuje téme obehového hospodárstva od štúdia na Ekonomickej univerzite, kde v rámci študentskej iniciatívy viedla budúcich ekonómov k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu. Zaujíma sa o komunitný rozvoj a využitie zdieľanej ekonomiky na vidieku. Ako študentka Sokratovho inštitútu spustila projekt POŽIČATAJ v jej rodnej obci. V súčasnosti koordinuje vznik platformy pre obehové hospodárstvo na Slovensku.

Moje prednášky