speaker-info

Dada a Matúš Zvalo

Matúš Zvalo, Dada Zvalová

U Dobrožrúta je 1. zero waste predajňa s ekologickými „peknosťami“ pre domácnosť a život, spojená s remeselnou bezlepkovou pekárňou. Okrem špecifického sortimentu sa zameriavame aj na šírenie osvety a povedomia o ekológii a dobra ako takého.

Moje prednášky