speaker-info

Anton Khúla

produktový marketér Profesia

Študoval manažment informačných systémov na Ekonomickej univerzite vo Viedni a na Univerzite Komenského v Bratislave, no v profesijnom živote ho zavialo do oblasti komunikácie a online marketingu. Ako produktový marketér v Profesii spolupracuje s produktovým tímom, v ktorom sa spolu s kolegami snaží zlepšovať stránku Profesia.sk pre všetkých jej používateľov.

Moje prednášky