speaker-info

Anna Semberová

Študovala udržateľný rozvoj a neskôr to spojila s cestovaním. Dnes sa venuje najmä téme udržateľného spôsobu života a udržateľného turizmu. Premýšľa nad tým, ako sa dajú férovo navštíviť miesta, ktoré sa nám páčia, čo sa od nich môžeme naučiť a čo naopak môžeme urobiť pre to, aby zostali krásne a zdravé.

Moje prednášky