Angelika Hanesz

Učiteľka Slovenska 2019

Angelika Hanesz je učiteľka informatiky a fyziky na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici. Je mentorkou robotického tímu Talentum, v rámci ktorého sa primárne venuje LEGO robotike.

Získala ocenenie Cena verejnosti v ankete Učiteľ Slovenska 2019.

Moje prednášky

Učiteľ nie je “len učiteľ“

Hlavné pódium

Každý je dobrý v niečom a úlohou učiteľa je nájsť tú oblasť u každého žiaka, v ktorej môže zažiť úspech.

Motivácia Práca
Čítať viac