speaker-info

Andrej Vršanský

Liga za duševné zdravie

Po skúsenostiach v charitatívnych projektoch sa začal venovať téme duševného zdravia na Slovensku. V Lige za duševné zdravie má na starosti oblasť reformy starostlivosti, kedže misiou Ligy je zabezpečiť, aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala na Slovensku štandardom.

Moje prednášky