speaker-info

Andrej Mažáry

Toastmasters líder

Líder Toastmasters Slovakia, pod svojim vedením a vzdelávaním dostal klub Slovenskí Toastmasters na pozíciu najlepšieho klubu na svete spomedzi skoro 16 000 klubov v skoro 150 krajinách sveta.
Zároveň je ako jediný na Slovensku držiteľom dvojnásobného ocenenia DTM (Distinguished Toastmaster).

„Za čas strávený s rečnením som zistil, že je u nás veľmi veľa šikovných mladých ľudí. Veľmi často však majú jeden problém. Nevedia odprezentovať samých seba a to, čo dokážu. Nie je všetko len o sebavedomí, je aj o komunikácii. A rečnenie je komunikácia.“

Moje prednášky