speaker-info

Alica Štepánová Kolárová

Personálna riaditeľka Henkel Slovensko

Personálna riaditeľka Alica Štepánová Kolárová pracuje pre spoločnosť Henkel od roku 2018. Pri svojom nástupe zastávala pozíciu zodpovednú za odmeňovanie, benefity, operatívu a mzdy v regióne CEE, zahŕňajúceho Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország. K tejto pozícii neskôr pribudla rola Európskej manažérky pre odmeňovanie a benefity. Následne postúpila na súčasnú pozíciu personálnej riaditeľky a rozšírila ženské rady vedenia spoločnosti. Do spoločnosti Henkel Slovensko prišla zo spoločnosti Aon, kde pôsobila ako konzultantka odmeňovania, benefitov a zamestnaneckej angažovanosti.

Okrem oblasti HR je Alica Kolárová špecialistkou aj vo svete poistenia ako vzťahový manažér pre zamestnanecké benefity, zároveň aj ako školiteľka interných a externých obchodných sietí. Vo svojej kariére svoje poznatky rovnako uplatnila v rozvoji obchodu či ako konzultantka ČR v oblasti dôchodkovej reformy.

Po ukončení štúdia na Univerzite Komenského so zameraním na filozofiu a politológiu získala titul PhD. na Filozofickom ústave SAV, kde sa venovala téme náboženskej skúsenosti a jej ,,romantickej“ úlohe v demokratickom svete z pohľadu pragmatizmu. Hovorí plynule po anglicky a srbsky. Medzi jej záujmy patrí varenie a pečenie, 3 adoptované mačky, filozofia, cestovanie s rodinou.

Moje prednášky