Zručnosti v budúcnosti

Hlavné pódium

Akými zručnosťami sa vyzbrojiť už dnes, aby ste boli žiadaní na trhu prace aj o 10 rokov. Aké zmeny v zamestnaniach prináša digitálna revolúcia. Prečo IT potrebuje viac žien?

Inšpirácia Motivácia