Zručnosti budúCNOSTI

Hlavné pódium

Chceš mať uplatnenie na trhu práce aj o pár rokov? Ktoré zručnosti a kompetencie ti v tom  pomôžu? Aký spôsob myslenia si potrebuješ osvojiť? Ak hľadáš odpovede na tieto otázky, Olívia ti na základe dát prognostických inštitútov a poznatkov z neurobiológie porozpráva, ako v súčasnom neustále sa meniacom svete plnom informácií, inovácií, robotizácie a automatizácie uspieť.

Inšpirácia Soft skills