Zodpovednosť za IT infraštruktúru celého štátu

Hlavné pódium

Predstavenie príležitostí na prácu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Motivácia Práca Self promo Success story