Vyhorenie, hľadanie nových možností a reštart po 40ke

Prednášková miestnosť
Diskusia Motivácia