Speeddating s Lidlom

Zóna IT

Lidl ako digitálna firma a inovačný manažment.