Sebaklamy marketingu – zaužívané „pravdy“ rečou dát

„Tvoja firma bude rásť vďaka vernosti zákazníkov“, „Negatívne referencie pokazia meno tvojej značke“, „Offline reklama zanikne“, „Online reklama je interaktívna forma marketingu“.

To sú niektoré zo sebaklamov, ktoré sa uchytili v kruhoch marketérov, pričom niektorým z nich slepo veríme už dlhé roky.

Cieľom tejto prednášky je ponúknuť vám pohľad na všeobecne akceptované „pravdy“ rečou dát z reálneho sveta. Vďaka tomu, že sa zbavíte sebaklamov, budete schopní robiť lepšie rozhodnutia, vyhnete sa neefektívnym výdavkom a budete schopní vybudovať marketingovú stratégiu, ktorá povedie k rastu vašej značky.

Inšpirácia Motivácia