Rovnováha medzi prácou a súkromím

Hlavné pódium

Pohľad dvoch psychologičiek na to, ako dosiahnuť vhodný balance medzi prácou a súkromím. Existuje vôbec niečo také?

Inšpirácia Motivácia Soft skills Zdravie