Práva zamestnanca vyplývajúce z GDPR

Prednášková miestnosť

Napriek tomu, že sa GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov na nás vzťahujú už takmer dva roky, stále u mnohých zamestnancov a zamestnávateľov absentuje povedomie, na čo má zamestnanec právo a čo by mal zamestnávateľ pre zamestnanca urobiť, aby bol aspoň v základnej miere v súlade s reguláciou ochrany osobných údajov. Prednáška bude zameraná na základy ochrany osobných údajov zamestnancov a na základnú dokumentáciu, ktorá by mala byť vo vzťahu ku zamestnancov vyhotovená.

GDPR Práca Pracovné právo