Pohyb je zdravie

Ostrov zdravia

Krátka prednáška o tom, prečo, ako a kedy sa hýbať. O tom, ako to zariadiť, aby šport nebol len záležitosťou dvoch týždňov v novom roku. Čo sa deje a čo sa môže stať s telom, ktoré nešportuje. Ako si sledovať, či na mňa šport vplýva pozitívne. Základné parametre metabolického zdravia, výkonnosti a dávkovania pohybovej aktivity.

Inšpirácia Motivácia Zdravie