Obehové hospodárstvo ako udržateľná alternatívna

Zóna spoločenskej zodpovednosti

Žijeme v neudržateľnej dobe postavenej na lineárnych princípoch. Suroviny vyťažíme, použijeme pri výrobe produktov, ktoré zvyčajne po krátkej dobe používania vyhodíme, čím sa stráca ich hodnota. Ako možno dosiahnuť, aby sa hodnota výrobkov nestrácala na skládke alebo v spaľovni? Odpoveďou je obehové hospodárstvo. Predstavíme si príklady z praxe a vznikajúcu platformu Obehové Slovensko, ktorá spája verejný, súkromný a neziskový sektor.

CSR Inšpirácia