Našou budúcnosťou sú vzťahy

Master Class

Počítače a roboty nahrádzajú našu prácu, to je realitou už dnes. Čoraz viac je to však aj v oblastiach, ktoré sme donedávna považovali za výhradne ľudské, ako napríklad služby či povolania založené na kreativite a intuícii. Ktoré schopnosti budú teda pre našu budúcnosť kľúčové, ak si chceme ako jednotlivci alebo firma udržať vysokú pridanú hodnotu?

Inšpirácia Motivácia Práca