Moje talenty

Skill Lab

Nemôžeš byť hocičím, čím chceš byť, ale môžeš byť oveľa viac tým, kým už si.

Typickým prešľapom v osobnostnom rozvoji je zameriavanie sa na slabé stránky. Väčším potenciálom pre rast a úspech vo všetkých oblastiach života je zameranie sa na rozvoj svojich najsilnejších talentov, s cieľom stať sa čo najlepšou verziou seba samého v práci, doma a v spoločenstvách. Týmto spôsobom je možné najviac poslúžiť ľuďom okolo seba a urobiť náš svet lepším miestom pre život.

Používanie talentov u jednotlivcov vedie k lepšiemu poznaniu seba, k odpusteniu sebe samému i k seba prijatiu. Spôsobuje nárast sebavedomia, energie i efektivity. Dodáva človeku nádej do budúcnosti a zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia svojich cieľov. Človek vďaka tomu prežíva šesťkrát vyššiu angažovanosť, šesťkrát viac robí to, v čom je najlepší, a dosahuje trikrát excelentnejšiu kvalitu života.

Motivácia Soft skills