Manažérske zručnosti

Skill Lab

Nájde projektový manažér uplatnenie v neziskovom sektore? Prečo je potrebný?

Ako dokáže práca v treťom sektore rozvíjať osobnosť človeka? Čo všetko ťa treťí sektor naučí a čo nikde inde nezažiješ? Aké vzdelanie a zručnosti potrebujete na prácu v neziskovom sektore? A mnohé ďalšie osobné skúsenosti a príbehy.

CSR Inšpirácia Soft skills