Lekár nie je vždy samozrejmosť

Hlavné pódium

Do zdravotníctva čoraz viac prenikajú technológie. Na Slovensku máme k dispozícii pomerne dobrú sieť lekárov, ale nie je tomu tak všade na svete. Ako môžu technológie zachraňovať životy aj v odľahlých kútoch našej planéty. Zistite, čo to vlastne je telemedicína.

Inšpirácia Podnikanie Práca Success story Úspešní Slováci