Kompostovateľné obaly – budúcnosť v balení potravín

Zóna spoločenskej zodpovednosti

Čoskoro budú zakázané plastové obaly a výrobky určené na jedno použitie. Nahradia ich produkty z ekologickejších materiálov. Aké sú to? Aký je rozdiel medzi recyklovaným, rozložiteľným a kompostovateľným materiálom. Budú slúžiť rovnako? Budú drahšie? Pomôže to zredukovať odpad? Aký obal je najlepší? Greenwashing, zneužívanie ekologického cítenia.Ukážka ekologických obalov.

CSR