Je novinárčina perspektívne povolanie?

Hlavné pódium

Aký je rozdiel v práci vo verejnoprávnych a súkromných médiách? Sú médiá nástrojom politickej propagandy a majú vôbec šancu zachovať si svoju nezávislosť? Je „obmedzenie“ prístupu k informáciám spoplatnením prémiového obsahu správnou cestou pri tom množstve voľne šíriacich sa HOAX-ov v čase, keď najprv treba ľudí naučiť kriticky myslieť a vedieť selektovať? V čom je táto práca náročná, aká je budúcnosť žurnalistiky a kde a ako treba začať?

Inšpirácia Motivácia