Hendikep nemusí byť prekážkou v podnikaní

Bez hraníc

Miriam Juhanesovičová a Lucia Bilčíková budú hovoriť o novom projekte, do ktorého sa už čoskoro budú môcť zapojiť ľudia s hendikepom a ich rodiny. V rámci neho sa naučia, ako prísť na nové nápady a naštartovať vlastné podnikanie, kde hľadať financie pre svoj biznis a ako využiť naplno svoj potenciál.

Spíker:
Miriam Juhanesovičová a Lucia Bilčíková, Asociácia pomoci postihnutým a AV Mobilita (APPA)