Európska únia ako príležitosť pre prácu i vzdelanie

Hlavné pódium

Na prednáške vystúpia: 

–         generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí Tomáš Kozák (Predstaví aktuálne kroky rezortu, ktoré podnikáme na zlepšenie zastúpenia občanov v inštitúciách EÚ) 

–         vedúci Zastúpenia EK  na Slovensku (predstaví dôležitosť kariéry EÚ, prečo je dôležité z pohľadu inštitúcií EÚ, aby sa slovenskí občania hlásili, aktuálne prebiehajúca reforma stratégie ľudských zdrojov a náborového procesu, osobné skúsenosti z práce pre EÚ) 

–         zástupkyňa riaditeľa agentúry ELA Slávka Eley (súčasne vedúca odboru riadenia a koordinácie). Bude hovoriť čo je na práci pre EU agentúru zaujímavé a motivujúce;Ako sa dostala pracovať do EBA a neskôr ELA; ako byť úspešný kandidát, kde spomenie jej skúsenosti s výberom uchádzačov 

–         EPSO Staff Ambassadors Lucia Kleštincová a Pavol Kukučka (budú hovoriť o jednotlivých krokoch výberovému procesu EPSO a o svojich osobných skúsenostiach) 

Diskusia Práca Pracovné právo Úspešní Slováci