Dvojica doma i v práci

Hlavné pódium

Hovoria dvaja najsledovanejší slovenskí novinári doma o práci? Pomáha rovnaká profesia k lepšiemu pochopeniu partnera? V čom sú ich práce podobné a v čom sa líšia?

Akčné ženy Motivácia Práca Soft skills Úspešní Slováci Zdravie