Dôležitosť digitálnych zručností v roku 2022

Hlavné pódium
• rozvoj štyroch kľúčových oblastí pre úspech v digitálnej ekonomike,
• kľúčom k naštartovaniu ekonomiky a digitálnej transformácie je vzdelávanie,
• predstavenie programu Grow with Google (bezplatné nástroje a školenia),
• pomoc, v konkrétnych oblastiach (firmy, jednotlivci, školy a startupy a neziskové organizácie),
• prečo sú digitálne zručnosti potrebné,
• aká je situácia v tejto oblasti na Slovensku,
• ako sa zmení dopyt po týchto zručnostiach do roku 2030,
• čo sú to technické zručnosti?,
• kvíz kahoot (možno)
IT prednáška Technologické zručnosti