Byť, a či nebyť freelancerom!

Zóna mladých talentov

Pohrávate sa s touto myšlienkou? Nie ste sami.
Uvažuje nad ňou množstvo ľudí, hlavne z mladej generácie. Je to pochopiteľné.
Z viacerých pracovných možností je tá stať sa freelancerom jednou z najpríťažlivejších.
Zbaviť sa open space kancelárie, túžba cestovať či zúročiť svoje skúsenosti pre vlastný projekt, a predovšetkým pracovný režim podľa svojich predstáv. To sú naj dôvody, ktoré lákajú pracovať na voľnej nohe. Príďte si podiskutovať…!