Bratislava, mesto príležitostí

Hlavné pódium

Bratislava sa mení. Mesto sa rozvíja a transformuje svoju podobu, aby zostalo konkurencieschopné a atraktívne pre ľudí. Aký je potenciál mesta z hľadiska dlhodobej udržateľnosti? Zohľadňujú existujúce schválené a rozpracované projekty potreby ľudí a mesta a sú v súlade s nosnými princípmi a filozofiou mestského urbanizmu? Čo nás čaká, ako sa môžeme na tieto zmeny pripraviť a čo to pre našu budúcnosť a náš súkromný a pracovný život znamená? Príďte si vypočuť a porozprávať sa s našimi hosťami Milotou Sidorovou, Jurajom Benetinom, Jaroslavom Vokounom a zástupcami mesta Bratislava.

Inšpirácia Motivácia