Profesia days v podaní Dany

Ako mamička na materskej a čoskoro budúca uchádzačka o zamestnanie by som sa určite zúčastnila Profesia day v Žilina a o to viac ma zaujala ponuka práce „Niktoša“ na Profesii. Životopis som poslala a aj ma vybrali. Mať preplatený tento deň a zároveň zmapovať aktuálnu situáciu na pracovnom trhu v mojom okolí považujem za príjemný benefit.

V daný deň sme sa v predstihu stretli s organizačným tímom a po školení sme boli poslané do terénu. Pre niekoho na prvý pohľad zdanlivo ľahká úloha sa zmenila na výzvu. Prejsť viac ako 50 zamestnávateľov bolo pre mňa zaujímavá skúsenosť  a v pozícii pozorovateľa a hodnotiteľa som sa cítila výborne a naplno som si to užila. Neviem, či je to tým, že sa podobná udalosť konala v Žiline prvýkrát, ale musím napísať, že som sa vyslovene nestretla s nezáujmom zo strany potencionálnych zamestnávateľov, ale, samozrejme, boli tam aj zaváhania.

Bola som naozaj prekvapená, že niektoré spoločnosti ponúkajú široké spektrum zaškoľovania a vzdelávania svojich zamestnancov  nielen pre absolventov ale aj pre ľudí, ktorí sa chcú orientovať iným smerom, ako napríklad Johnson Controls, Kia alebo Slovenská autobusová doprava Žilina. Možnosť  uplatnenia v zahraničí, či už ako pomocná  ale aj kvalifikovaná sila bola zastrešená priamo zástupcami firiem mein-personaler Personalservice GmbH alebo Personalbüro Kritzer GmbH.  Pozitívny dojem vo mne zanechal Manpower, ktorý umožňoval záujemcom viesť fiktívne pohovory a poskytoval na mieru šité poradenstvo ohľadne vyvarovania sa chýb pri hľadaní si práce. Špeciálne by som pochválila Žilinské dobrovoľnícke centrum, ktoré sme síce nehodnotili, ale dala by som im plný počet bodov, či už za ich ušľachtilú a nezištnú prácu, ale aj za ich profesionálne vystupovanie.
 
Tento deň nebol iba o pracovných ponukách, ale aj o možnosti  si trocha odpočinúť a v prednáškovej miestnosti  si vypočuť názory, rady a motivovať sa úspešnými ľuďmi z rôznych oblastí. Úroveň angličtiny vám s radosťou otestovali v Parnas a virtuálnu realitu ste si mohli skúsiť v priestoroch vyhradených pre FRI fakultu.

Záverom by som len podotkla, že bodový rozdiel medzi prvými troma miestami (Kaufland, Hella a Lionbridge) a ´´posledným miestom´´ bol naozaj minimálny. Ako som už spomenula, pripravenosť zo strany vystavovateľov bola na vysokej úrovni, či už z pohľadu materiálneho (reklamné predmety, vytlačené letáky a ponuky práce) ale aj informatívneho. Bodový rozdiel spôsobili také detaily, ako je napríklad originalita stánku, podanie ruky, ochota obetovať čas vysvetľovaním, aj v prípade, že sme neboli vhodným kandidátom na danú ponúkanú pozíciu alebo aj také ´´pokecanie si´´ a snaha pomôcť nájsť alternatívu využitia potenciálu uchádzača sa o zamestnanie.  Z pohľadu bývalej personalistky iba konštatujem, že firmy boli zastúpené výbornými personalistami, ktorí ich vhodne prezentovali a predali.

Prečítaj si o Profesia days z pohľadu Vanesy.