Parkovanie pre vystavovateľov

Na mapke nájdete modrou vyznačené parkovacie miesta pre klientov. Parkovanie bude organizované parkovacou službou. Prosím, rešpektujte ich pokyny.