Profesia days s podporou ministerstva, kraja i mesta Žilina

V stredu, 15. mája, ožije žilinský hotel Holiday Inn festivalom príležitostí Profesia days. Už 2. ročník prinesie ešte viac priestoru, firiem, prednášok a workshopov, sprievodných aktivít a zábavy.

Podujatie, ktoré umožňuje osobný kontakt medzi uchádzačmi o nové pracovné výzvy a ich potenciálnymi kolegami či dokonca šéfmi a množstvo vzdelávacích aktivít, podporili aj predstavitelia významných inštitúcií. Nad podujatím prevzali záštitu minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Ján Richter, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, Erika Jurinová a primátor mesta Žilina, Peter Fiabáne. Ďakujeme za prejavenú dôveru.